Saturday, December 7, 2013

Lucknow Bus routes

Details of Operated City Buses:-
 
Route No.-11: Scooter India to B.B.D.
(Route- Scooter India, Thana Krishna Nagar, Alambagh Chauraha, Charbagh, Vidhansabha, Sikandarbagh, Dalibagh, Uptron, Ambedkar Park, C.M.S. Gomtinagar, Thana Gomtinagar, Patrakarpuram, Haniman Chauraha, Chinhat, B.B.D.)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-11 A: Malhaur Railway Station to S.G.P.G.I
(Route-Malhaur Railway Station, Dewine Heart, Viram Khand, C.M.S. Gomtinagar, Dalibagh, Hazratganj, Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Sardar Patel Dental College, S.G.P.G.I)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-11 B: Samarpan Institute to Alambagh
(Route-Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Sardar Patel Dental College, S.G.P.G.I )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-11 C: Charbagh to Sardar Patel Dental College
(Route-Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Eldeco Housing Society, Rajendra Singh Marg, Sardar Patel Dental College )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-11 D: Charbagh to Ambedkar University
(Route-Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Vrindavan Yojna, South City Block 18 Turn, Baba Saheb Ambedkar University)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-11 E: Charbagh to Vrindavan Yojna
(Route-Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Suhani Kheda, Vrindavan Yojna, Girdhar kunj turn, Gopal kunj, Gopesh Kunj Chauraha )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-12: B.B.D. to Scooter India
(Route-B.B.D. Chinhat, Polytechnic, H.A.L., Nishatganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Thana Krishna Nagar, Scooter India )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-15: Charbagh R.D.S.O
(Route-Charbagh, Alambagh Chauraha, Langda Fatak, Manak Nagar Railway Crossing, R.D.S.O.)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-23 : Gudamba to Rajni Khand
(Route-Gudamba, Vikas Nagar, Nishat Ganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Charbagh, Alambagh Chauraha, Bara birwa, L.D.A. Colony, Pasi Qila Chauraha, Rajni Khand)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-23 A: Gudamba to Manyavar Kanshi Ram Awasiya Yojna
(Route-Gudamba, Vikas Nagar, Nishat Ganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Para Police Chowky, Manniya Kanshi Ram Yojna)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-24: Engineering College to Scooter India
(Route-Engineering College, Munshi Pulia, Indira Nagar, Nishatganj, Sikandar Bagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Thana Krishna Nagar, Scooter India )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-24 A: Alambagh to Picnic Spot
(Route-Alambagh Chauraha, Alambagh Bus Station, Charbagh, Hazratganj, Nishat Ganj, Gol Market, Indira Nagar, Munshi Pulia, Manas Vihar Colony, Picnic Spot )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-25: Charbagh to Chandrawal
(Route-Charbagh, Thana Alambagh, Jail Road, Bangla Bazar, Pasi Qila, Bijnaur, Azad Engineering College, Chandrawal )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-25 A: Charbagh to Mati
(Route-Charbagh, Thana Alambagh, Jail Road, Bangla Bazar, Pasi Qila, Bijnaur, Mati )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-31: Alambagh to I.I.M.
(Route-Alambagh Chauraha, Alambagh Bus Station, Charbagh, Hazratganj, Nishat Ganj, Gol Market, Kapoor Thala, Engineering College, I.I.M. )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-33: Engineering College To Scooter India
(Route- Engineering College, Kapoor Thala, Gol Market, Nishatganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Krishna Nagar Thana, Scooter India)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-34: Alambagh to Keshav Nagar Chauraha
(Route- Alambagh, Charbagh, Hazratganj, Nishat Ganj, Mahanagar Boys, Kapoor thala, Puraniya Chauraha, Keshav Nagar )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-35: Charbagh to Bakshi Ka Talab
(Route- Charbagh, Burlington Chauraha, Odeon Cenema, Kaisar bagh Bus Station, Daliganj, Madiyaon, Bakshi Ka Talab )
(Time 06.00 hrs. to 21.00 hrs.)
Route No.-35A: Charbagh to Raitha
(Route- Charbagh, Burlington Chauraha, Odeon Cenema, Kaisar bagh Bus Station, Daliganj, Madiyaon, Chakkarpurva, Raitha)
(Time 06.00 hrs. to 21.00 hrs.)
Route No.44: Alambagh to Andhe ki Chowki
(Route-Alambagh Chauraha, Charbagh, Basmandi, Lal Kuwan, Husainganj, Barlington Chauraha, Odeon Cinema, Kaisarbagh Bus Station, Ghandhi Bhawan, Medical College, Balaganj Chauraha, Andhe ki Chowki)
(Time 08.00 hrs. to 19.00 hrs.)
Route No.44 A: Alambagh to Kakori Mode
(Route- Alambagh Chauraha, Charbagh, Basmandi, Lal Kuwan, Husainganj, Barlington Chauraha, Odeon Cinema, Kaisarbagh Bus Station, Ghandhi Bhawan, Medical College, Balaganj Chauraha, Buddheshwar Chauraha, Rajkiya Bal grah, Rajkiya Drishtibadhit College, Kakori Mode)
(Time 08.00 hrs. to 19.00 hrs.)
Route No.44 B: Alambagh to Bhalia Chauraha
(Route-Alambagh Chauraha, Charbagh, Basmandi, Lal Kuwan, Husainganj, Barlington Chauraha, Odeon Cinema, Kaisarbagh Bus Station, Ghandhi Bhawan, Medical College, Balaganj Chauraha, Buddheshwar Chauraha, Rajkiya Bal grah, Rajkiya Drishtibadhit College, Kakori Mode, Bhalia Chauraha)
(Time 08.00 hrs. to 19.00 hrs.)
Route No.44 C: Charbagh to Shakuntala Devi Viklang Punarvas Kendra via Awadh Hospital
(Route-Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Shakuntala devi Viklang Punarvas Kendra)
(Time 08.00 hrs. to 19.00 hrs.)
Route No.44 D: Alambagh to Shakuntala devi Viklang Punarvas Kendra via Chowk
(Route- Alambagh Chauraha, Charbagh, Basmandi, Lal Kuwan, Husainganj, Barlington Chauraha, Odeon Cinema, Kaisarbagh Bus Station, Ghandhi Bhawan, Medical College, Balaganj Chauraha, Buddheshwar Chauraha, Shakuntala devi Viklang Punarvas Kendra )
(Time 08.00 hrs. to 19.00 hrs.)
Route No.-45: Viraj Khand to Pasi Qila
(Route-Viraj khand, Gomtinagar, Lohia Hospital, Polytechnic, H.A.L. Nishatganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Barabirwa, Parag Dairy, Pasi Qila )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-46: S.G.P.G.I. to Balaganj
(Route-S.G.P.G.I., Telibagh Nahar, Jail Road, Anand Nagar, Thana Alambagh, Charbagh Bus Station, Husainganj, Shubham Cinema, Kaisarbahg bus station, Shaheed Smarak, Chowk, Thakur ganj, Dubagga)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-66: Gol Market to Kakori Mod Tiraha
(Route-Gol Market, Nishat ganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Mawaiya, Eveready, Ranjeet Singh Building, L.I.C. Office, M.I.S. Chauraha, Rajajipuram Tempo Stand, C.M.S., Buddheshwar Chauraha, Pink City, Rajkiya Bal Grah, Rajkiya Drishtibadhit College, Viklang punarvas Kendra, Kakori Mod Tiraha )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-68: Gol Market to Rajajipuram
(Route-Gol Market, Nishat ganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Mawaiya, Eveready, Meena Bakery Chauraha, L.D.A. Rajajipuram, Kothari Bandhu Park, M.I.S. Chauraha, Rajajipuram Tempo Stand )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-11 A.C.: B.B.D to S.G.P.G.I
(Route-B.B.D. Chinhat, Polytechnic, H.A.L., Nishatganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Awadh Hospital, Sardar Patel Dental College, S.G.P.G.I)
Route No.-33 A.C.: Engineering College to Scooter India
(Route- Engineering College, Kapoor Thala, Gol Market, Nishatganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Krishna Nagar Thana, Scooter India)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-33 NON A.C.: Engineering College to Scooter India
(Route- Engineering College, Kapoor Thala, Gol Market, Nishatganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Burlington Chauraha, Charbagh, Alambagh Chauraha, Krishna Nagar Thana, Scooter India)
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)
Route No.-45 NON A.C: B.B.D to Rajnikhand
(Route-B.B.D., Chinhat, H.A.L., Nishatganj, Sikandarbagh Chauraha, Hazratganj, Charbagh, Pasi Qila, Rajnikhand )
(Time 06.00 hrs. to 22.00 hrs.)